Pełna Księgowość

Menu

Pełna księgowość dla firm – Białystok

Mówiąc – pełna księgowość – mamy na myśli prowadzenie ksiąg rachunkowych, które jest bardziej skomplikowaną formą rejestrowania operacji gospodarczych. W ramach pełnej księgowości konieczne jest utworzenie odpowiedniej liczby właściwych kont, analitycznych i syntetycznych. Księgi rachunkowe, w odróżnieniu od księgi przychodów i rozchodów, służą rejestrowaniu właściwej kondycji finansowej firmy. Można powiedzieć, że są one pewnym odwzorowaniem, w ramach kont księgowych, rzeczywistej aktywności i kondycji finansowej.

Podstawowym dokumentem w pełnej księgowości, który należy stworzyć na samym początku działalności jest polityka rachunkowości. Pomagamy w jej przygotowaniu. Należy jednak pamiętać, że za poprawne prowadzenie rachunkowości, zgodnie z polityką rachunkowości, odpowiada kierownik jednostki.

Jest to dokument który;

– określa jaki jest rok obrotowy

– opisuje metody wyceny aktywów i pasywów

– zatwierdza zakładowy plan kont

– określa zasady ewidencji na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych

– zawiera metodę ustalania wyniku finansowego w firmie

Polityka rachunkowości powinna uwzględniać specyfikę firmy oraz być dostosowana do faktycznej działalności jaka jest planowana bądź wykonywana.

Prowadzenie pełnej księgowości – Białystok.

Programy, na których pracujemy:

Pomoc branżowa – nie wiesz jak rozwiązać problem księgowy? Zadzwoń: 607 986 866