Warning: Creating default object from empty value in /projekt/wp-content/plugins/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 28

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /projekt/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /projekt/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /projekt/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679
Dlaczego my - O4BC- biuro księgowe Białystok, obsługa księgowa spółek

Dlaczego my

Menu

Dlaczego my? Profesjonalne biuro księgowe Białystok

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowych usług księgowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować Ci nowoczesne i skuteczne rozwiązania, dopasowane do potrzeb Twojej działalności.

 

1. Pracujemy tak, jak byśmy byli w pokoju obok i dlatego  zapewniamy na bieżąco informacje dotyczące  finansów firmy, dane dotyczące dokumentów źródłowych oraz  informacje o wyniku finansowym  w każdej chwili,  w godzinach pracy biura. Dzięki systematycznie prowadzonym rozrachunkom jesteśmy w stanie przedstawić Bilans , RZiS  oraz stan należności i zobowiązań na dowolny dzień,

2. Z wyprzedzeniem prognozujemy wysokość przypadających do zapłaty podatków,

3. Przygotowujemy zestawienia danych będących podstawą do podejmowania decyzji przez Zarząd lub Dyrektora Finansowego,

4. Współpracując z klientami z wielu różnych branż łatwiej jest nam znaleźć rozwiązania problemów, z jakimi spotyka się firma  w codziennej pracy,

5. Co roku uczestniczymy w wielu szkoleniach aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami, które podlegają częstym zmianom. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy księgowe klientów,

6. Koszt zewnętrznej księgowości jest  konkurencyjny w stosunku do własnego działu księgowego, gdzie oprócz wynagrodzenia  brutto dochodzą koszty pracodawcy, koszt wynagrodzenia urlopowego, koszty szkoleń i koszty związane z utrzymaniem oprogramowania księgowo-finansowego,

7. Minimalizujemy  czas jaki potrzebujesz na kontakt z księgowością,

8. Tłumaczymy język księgowości na zrozumiały dla wszystkich,

9. Otrzymujesz fakturę – robisz zdjęcie smartfonem i przesyłasz do nas. To wszystko co musisz zrobić w trakcie miesiąca. Po jego zakończeniu dokumenty księgowe wkładasz do koperty i po prostu wysyłasz na nasz adres,

10. Zawsze będziesz mógł porozmawiać na temat swojej firmy.  Dzięki dobrej organizacji pracy, nie ma takiej sytuacji, że księgowa jest na zwolnieniu lekarskim czy też na urlopie,

11. Gwarantujemy bieżący kontakt telefoniczny i mailowy,

12. Wygodny dojazd, bezpłatny parking. Biuro mieści się na parterze.    

Świadczymy usługi na rzecz:

Spółek kapitałowych:

Akcyjna

z o.o.

 

Spółek osobowych:

Jawna

Cywilna

Partnerska

Komandytowa

Komandytowo-akcyjna

Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Zakres naszych usług obejmuje:

prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

prowadzenie ewidencji książki przychodów i rozchodów

rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

prowadzenie karty podatkowej

Między innymi zajmiemy się:

W trakcie jednej wizyty otworzysz z nami swoją działalność. Pomożemy Ci wypełnić i wysłać  wniosek o wpis do ewidencji CEIDG oraz założyć profil zaufany ePUAP. Dzięki niemu załatwisz wiele czynności administracyjnych a także będziesz mógł skorzystać z wielu funkcjonalności on-line bez konieczności angażowania swojego czasu.

Ciągle pracujemy nad tym, aby kontakt z księgowością zajmował jak najmniej czasu. Niektórych etapów nie da się jednak uniknąć. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych (zakupy, sprzedaż, produkcja, reklama, leasing) odbywa się na podstawie dokumentów. Takie są przepisy. Upraszczamy je w ten sposób, że zapisów w systemie księgowym dokonujemy na podstawie skanów lub zdjęć faktur, które później konfrontowane są z oryginałami. Pozwala to na wcześniejsze przekazanie strategicznych informacji finansowych.

Ewidencja środków trwałych to spis rzeczowych składników majątku związanych z wykonywaną działalnością. Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. Ewidencja środków trwałych i jej prowadzenie jest niezbędne do zaliczania amortyzacji w koszty działalności. Zgodnie bowiem z art. 22n ust. 6 ustawy w razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli zarejestrowałeś się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług to masz obowiązek prowadzenia ewidencji dla celów rozliczenia VAT – rejestr VAT. Obejmuje on rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży VAT. Rejestr VAT umożliwia sporządzenie deklaracji VAT, w której sumuje się VAT do zapłacenia ( należny) i do odliczenia ( naliczony). W zależności od tego która strona przeważa w deklaracji, to masz VAT albo do zapłacenia albo do zwrotu.

Sporządzenie sprawozdania finansowego dotyczy firm prowadzących Księgi Handlowe. Jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikających z przepisów prawa podatkowego. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Po zakończeniu miesiąca przygotowujemy deklaracje dotyczące podatku dochodowego, PIT i CIT , który należy opłacić do 20 dnia następnego miesiąca oraz podatku VAT, który należy rozliczyć do 25 dnia następnego miesiąca.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do opłacenia składek ZUS za siebie i za pracowników, jeżeli ich zatrudniają. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu powstaje w dniu rozpoczęcia działalności.

W celu właściwego rozliczenia z ZUS sporządzamy raporty dokumentujące wysokość składki na ubezpieczenie:
– emerytalne
– rentowe
– wypadkowe
– zdrowotne
– chorobowe
Ewidencjonujemy okresy zwolnień lekarskich i ustalamy wysokość składki na Fundusz Pracy.

Jeżeli zatrudniasz przynajmniej jednego pracownika to jesteś zobligowany do prowadzenia dokumentacji kadrowej związanej z przebiegiem zatrudnienia. Dokumentacja płacowa dotyczy wyliczenia i wypłacenia wynagrodzenia, odprowadzenia podatków i zobowiązań wobec ZUS.W tym obszarze  oferujemy:

  • • doradztwo przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy,
  • • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika, zgłaszanie zmian, przygotowanie deklaracji ZUS,
  • • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia listy plac,
  • • prowadzenie akt osobowych,
  • • monitorowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP,
  • • pomoc w zakresie wykonania nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
  • • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (między innymi : regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
  • • porady  dotyczące relacji pracodawca – pracownik  w oparciu o Kodeks pracy, uwzględniające interesy pracodawcy

Do podjęcia decyzji kredytowej banki wymagają przygotowania określonych przez nie dokumentów w celu ustalenia sytuacji finansowej kredytobiorcy. Pracujemy systematycznie i dzięki temu jesteśmy w stanie, w krótkim czasie, przygotować niezbędne informacje dla analityka bankowego. Dodatkowo, na przestrzeni lat, wypracowaliśmy z doradcami bankowymi dobre formy komunikacji pozwalające na sprawne procesowanie wniosków kredytowych naszych klientów.

księgowa Białystok, biuro rachunkowe województwo podlaskie

 

O4BC- Księgowa Białystok, biuro księgowe województwo podlaskie

 

 

 

 

biuro księgowe Warszawa

O4BC- Biuro rachunkowe Białystok, Warszawa, Szczyrk